PL Lundbergs släkt

med rötter i Vasa-ätten

Klicka i bilden får du veta mer

en 500-årig historia över 18 generationer

Innehåll

Inledning

Kap 1 - PL och Anna Lundberg

Sammanfattande levnadsbeskrivningar. 
Kap 2 - PL och Annas föräldrar och syskon PL var 'oäkta' son  född utom äktenskapet. Men det är känt vem fadern var. PL växte upp under knappa omständigheter. Han hade en halvbror som emigrerade till USA.
Anna kom från en välmående familj i Ullstorp. Hon hade många syskon, men de var bara tre, som nådde vuxen ålder. Även Annas syskonbarn, varav en del emigrerade, är beskrivna
Kap 3 - PL Lundbergs anor från Vasa-ätten  Här kan ni följa 13 släktled från Gustav Vasa via Erik XIV med frillan Agda Persdotter 'Agda i porten' till PL Lundberg.
Här finns kung, kronprins, ståthållare, landshövding, överste, ryttmästare, sadelmakare, skomakare, snickare och bönder. Alla hänger samman i rakt nedstigande led. Det finns också ett sidospår till en känd tidningsman. Det är mycket svensk krigs- och adelshistoria

Kap 4 - PL och Annas barn och barnbarn

De fick totalt fem barn och 13 barnbarn. Här finns levnadsbeskrivningar för dessa. Längre eller kortare.
Kap 5 - PL och Annas alla ättlingar Här är alla ättlingarna från 5 generationer födda mellan1888 till 2021 samlade i tabellform. 

Min e-mail adress är johansson.lars.eg[at]gmail.com
Version 20220125
Lars-Eric Johansson