Välkommen till Hagbyholms gård,

Irsta Västerås

och bilder från en varsam renovering

 

Hagbyholms historia går tillbaka till 1400-talet. Nuvarande huvudbyggnad är från 1802.

Hela övervåningen har stått oanvänd under mycket lång tid. Det positiva med det är, att man sluppit sönderrenoveringar. Här fanns gamla tapeter, dock trasiga, mycket fina golv och kakelugnar i alla rum. De limfärgsmålade taken var spruckna och bar spår av vattenskador. Målningen på snickerier hade sett bättre dagar.

Ägarna - familjen von Post - som bott i huset sedan 1973, beslöt sig hösten 2012 för att försöka återställa rummen där uppe så att de gick att använda. Man ville göra det själv och på ett varsamt sätt med konventionella material och metoder. Eftersom man saknade egna erfarenheter från detta skaffade man sig goda rådgivare innan man satte igång.

När man nu hösten 2014 är klar har man nått ett fantastiskt resultat. Det visade sig, att de trasiga tapeterna gick att reparera med hjälp av extra bitar, som fanns sparade. Det var bara "Majorens rum" som behövde helt nya tapeter. För nertvättning och lagning av taken anlitade man hantverkare. Så även då det gällde marmoreringsmålning i "Skåprummet". Ny eldragning och renovering av kakelugnar kräver också fackfolk. Allt annat har Erik och Catharina von Post gjort själva.

Arbetet har dokumenterats i form av panoramafotografering av rummen före och efter. Dessa bilder visas här.

Klicka i bilden för att se panoramabilderna. De kan även ses med VR-glasögon. Då krävs smartphone av modell Samsung Android S6 (eller högre) eller Iphone 6 (eller högre)

Gå från rum till rum

Före renovering   Efter renovering
 

 

 

 

Gå till enskilt rum

Hallen

Efter

 

"Skåprummet"

Före

 

 

Efter

 

Gästrummet

Efter

Matsalen

Före

 

Efter

 

Salen

Före

 

Efter

 

"Arsenikrummet"

Före

 

Efter

 

"Majorens rum"

 

Före

 

Efter