Mina småländska rötter

Jag är född och uppvuxen i Markaryd i södra Småland. Min far, Gunnar Johansson, är smålänning född i Gräsholma by i grannsocknen Traryd och min mor Ellen Johansson f. Möller har sina rötter i Skåne.

Denna sammanställning handlar om min fars familj och dess anor.

Rätt eller fel, men denn bild från Svenska Turistföreningens SVERIGEBILDER för Småland från 1923 får symbolisera mina småländska rötter.

Fast förankring i Gräsholma och Traryd

Vid kartläggning av fars anor framgår det, att släkten har varit fast förankrad i Traryds socken och i första hand Gräsholma by sedan sekelskiftet 1600-1700. Där fanns då Pehr Gudmundsson och Gunnil Johansdotter, hustru i hans andra gifte. Både min farfar och farmor härstammar från dessa två och de kan därför sägas vara vår familjs urfäder.

En gren på farmors sida är ännu äldre dokumenterad, den är från ca 1570.

In- och utflyttning från grannsocknarna har förekommit, men har varit undantag. Det innebär, att giften mellan släktingar förekommer och att släktbanden därigenom förstärktes. Så t.ex. gifte sig farfar Carl Gustaf med sin kusins dotter Emma. Emma var dessutom sex-männing med sig själv.

Bönder men även soldater

Merparten av släkten var bönder, de flesta med egna större eller mindre gårdar. I denna del av landet fanns inga gods, så här fanns inga statare. Förvånande är, att det fanns många soldater i släkten. Det finns också några andra yrken representerade som sporrsmed, länsman och gästgivare.

Anknytning till utvecklingen i Sverige

Dokumentationen som följer kan man se kopplad till svensk historia. Här finns kopplingar till krig och fred, laga skifte, emigration, väckelserörelse och familjetragedier som barnadödlighet. Här finns också exempel på mord, avrättning och landsförvisning.

I min släktforskning har jag haft turen att från böcker och andra forskare träffa på en del dokumentation som rör mina anor. Detta har underlättat arbetet väsentligt då det gäller den äldsta perioden .

Innehåll

Se vidare innehållsförteckningen

På sikt kan kanske en del av denna information komma ut skriftligt i någon form. Fram till dess arbetar jag vidare med dokumentationen i denna form och är tacksam för att få feedback från er som läser. Är det något ni saknar eller något som behöver korrigeras. Hör i så fall av er till mig.

Min e-mail adress är johansson.lars.eg[at]gmail.com
Version 20190406

Lars-Eric Johansson