Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Så här byggde vi bakugn och murstock i torpet

Bakugn och murstock skulle vara en kopia av originalet. Måtten var därmed givna.
Dessutom skulle vi ha in en kakelugn i rummet. Innebar fyra kanaler i skorstenen - bakugn, vedspis, kakelugn och ventilation.

(I följande bilder: klicka i bilden för att förstora/stänga)

Bakugn med spis före flytt

Bakugn med spis återuppförd

Det gamla teglet (12" stortegel) återanvände vi. Men vi behövde komplettera med annat begagnat stortegel, som vi lyckades få tag på.
Sotiga stenar går inte att mura med, så de sorterade vi bort.

 

Följande bildsvit visar arbetet med murstock och kakelugn "från sten till kaka"

Murstocken står på berg
- först fyllde vi ut med sten

..därefter jämnade vi till med makadam

Här läggs första tegelstenen

I salen där kakelugnen ska stå utefter väggen förbereder vi med "vingar"

Arbetet med fundamentet går vidare

I mitten på fundamentet kan man fylla uppmed "skrotsten"Baksidan på ugnen får inte ligga mot timmerväggen - därför hålet i väggen

Notera hur sot- och rökkanalerna ligger vid sidan om bakugnen

Nu har vi rätt höjd för att börja
med ugnen

Som botten i ugnen lade vi en 8mm stålplåt

En mall i trä och masonit för ugnsvalvet

Mall och ugnslucka på plats Vi kan börja med valvet

Samma som förra bilden, men
från sidan. Man ser även väggen
för kakelugnen

Valvet börjar ta form

Nu återstår bara sista stenen

Klart!

Längst bak i ugnen går
två rökkanaler

Här syns också öppningarna för rökkanalerna

Rökkanalerna byggs vidare och sotningsluckan sätts på plats

Nu är det dags att placera ett
bärande järn för spiselkåpan

Spiselkåpan tar form

Här placeras spjället för vedspisen

 

 

Vi förstärkte spiselkåpan med ett par järn

Det finns nu tre kanaler - den fjärde för kakelugnen kommer lite högre upp

I rökkanalen för bakugnen ska det
finnas ett spjäll.
Vi har även ett spjäll för
ventilation via spiselkåpan.

 

Här är alla fyra kanalerna på plats

Först knackade vi bort gammalt bruk och därefter tvättades stenarna med saltsyra. Endast de bästa stenarna användes ovan tak.

När man bygger ovan tak, är det kalkbruk som gäller. Vi valde att göra skorstenen på gammalt sätt, dvs. med utkragning och halvrund fog

Stenarna på övre varvet ska ha
rätt form

De sista varven läggs

Skorstenen klar..

.. och nu även plåtskodd med godkänd stege

Väggarna putsades med kalkbruk
Vi använde slevstrykning, som
man ofta gjorde förr

Snedväggen fick lite utsmyckning

Det mesta är nu putsat och vi kan
börja med vedspisen

 

Fundamentet med lucka

Fundamentet putsat..

..och spisen på plats.

Färdig att målas.

 

 

Här är kakelugnen på plats i salen.
Den är placerad mellan 'vingarna'.
Rökkanalen är ansluten i toppen på
kakelugnen

 

Här ser man hur rökkanalen är
ansluten till skorstensstocken via
en slang

Rökslangen muras in

Så här blir resultatet. Bara puts
återstår

 

Efter att att lerbruket har fått torka ordentligt
några månader är det dags för första
baket

 

Det blev bröd lagom till jul.

 

 

 

 

 

 

 

§