Välkommen till en annorlunda upplevelse av Ångkraftverket!

I och med bygget av Action-badet och Steam Hotel har mycket av det unika innehållet i ångkraftverket tyvärr försvunnit.

Men genom en omfattande fotodokumentation - som gjordes innan rivningarna/ombyggnaderna startade - och VR-teknik, går det nu att vandra i de gamla miljöerna.

Här finns ett litet urval av alla i bild bevarade miljöer.

Du kan går från rum till rum och se 1) turbinhallen 2) del av tornpannorna där man bygger hotellet (ramla inte ner i hisschaktet!) 3) lokaler där nu Actionbadet finns 4) del av ställverket samt 5) kontrollrummet för fjärrvärmepannan (P15).

 

Det här behöver du
För att se VR bilderna i 3D behöver du:

Så här gör du

 

Det går att titta på miljöerna även om du inte har något VR-headset. Hur bilderna då visas beror på vilken typ av utrustning du har - dator, Ipad eller smartphone-modell.

 

Foto: John Eklund

VR: Lars-Eric Johansson

Kontakt: lars.eric.johansson[at]swipnet.se (lämna gärna feed-back)